Organisaties menselijk maken

Wat het filmpje mij zegt, naast het voor de hand liggende “koop een reis van TUI” is dat je werk je tot een soort Shrek maakt. Werken leidt ertoe dat je dagen nodig hebt om weer spontaan te worden en je te kunnen vermaken. Je moet weer “tot jezelf” komen.

Natuurlijk herkent iedereen dit beeld. Het is een mooie customer insight, die door TUI met wat meer eigenheid had kunnen worden gebruikt, maar goed. Belangrijker is het punt dat organisaties hun mensen dus van zichzelf vervreemden. De discussie over humanizing the corporation loopt al een tijdje. Wat te doen? Minder regels, meer vrijheid?

De crux is match tussen de mens en de corporate culture in zijn bedrijf. Hoe groot is het verschil tussen wie je bent en wie je bedrijf vraagt je te zijn?

Als we werk en privé willen integreren zullen ze dus allebei moeten passen bij wie jij bent. Inzicht in werknemers over wie ze zijn is dan belangrijk. En inzicht in hoe de organisatie is en wil zijn. Opdat beiden kunnen aansturen op een goede match.

Er zijn prima tools om erachter te komen wat de cultuur van bedrijven is en hoe individuen daar al dan niet goed bij passen. Een goede cultuur/merkstrategie zorgt er ook nog eens voor dat e.e.a. past bij de klant. Het kan dus wel, waarom is het dan nog zo moeilijk?

“Normaal” HIGHvalue traject

Wat is normaal?
Vaak vragen mensen hoe een normaal HIGHvalue traject verloopt. Een moeilijke vraag voor een bedrijf dat vooral steeds problemen integraal, multidisciplinair en met maatwerk wil oplossen.

Altijd connectivity: inzicht in mensen
Een goed project is gebouwd op een sterk fundament. Daarom: in al onze projecten doen onderzoeken we klanten, medewerkers, directies. Op zoek naar inzicht. Klantinzicht, natuurlijk, maar ook inzicht in problemen en oplossingen. In functionaliteit, en in emotie.  Onze ervaring met allerlei vormen van onderzoek (bijv. marktsegmentatie, merkchecks, NPS en multichannelonderzoek, maar ook Ronde Tafelgesprekken en Klantarena’s) stelt ons in staat een goede onderzoeksonderbouwing te ontwerpen en uit te voeren.

Altijd desk research: sterk fundament van inzicht
Een goed project is gebouwd op een sterk fundament. Daarom: altijd zoeken we relevante wetenschappelijke publicaties. Op zoek naar extern gerichte inzichten:  Natuurlijk ook klant-inzichten, maar ook over change drivers, trends en ontwikkelingen.  En op zoek naar intern gerichte inzichten: cultuur, ambities, competenties.

Altijd de combinatie van outside-in en inside-out: “big idea”
Merkstrategie is “normale” strategie met emotie. Motiverende strategie. Engagerende strategie. Overtuigende strategie. Verkopende strategie. Door afwisselend van klant naar organisatie en andersom te kijken komt de merkstrategie tot stand: een visie op de markt, missie (de brandpurpose: why!), organisatie-cultuur en merkidentiteit komen samen in strategieën en monden uit in concrete producten en diensten.

Altijd maatwerk: mensenwerk
Iedere organisatie is anders, met andere klanten en andere medewerkers en directies. De toe te passen werkvormen variëren ook. Onze ervaring van de afgelopen jaren hebben tot een arsenaal van vormen geleid, waarnaast we elke keer weer leren en vernieuwen in onze aanpak. Het betrekken van klanten en de interne organisatie – in wat voor vorm dan ook – is van cruciaal belang voor het succes van de strategie.

Altijd iets gaan dóen: concreet maken
Onderzoek, strategie, of merk zijn zonder waarde wanneer ze niet in de praktijk worden gebracht. Daarom heeft HIGHvalue een groot aanbod om de merkstrategie concreet voor klanten en medewerkers te maken. Product/service ontwikkeling, bijvoorbeeld, waarmee we nieuwe producten of diensten (vanuit het merk/klant/onderzoek) ontwikkelen. In zo’n project gaat het om ideation (ideeën ontwikkelen) en excellente implementatie. Human journeys, bijvoorbeeld, waarbij we klantgerichtheid echt in praktijk brengen door de dienstverlening niet te optimaliseren maar te innoveren. Internal branding, bijvoorbeeld, waarbij we via workshops en ervaringsevenementen gamification inzetten om gedrag heel direct te beïnvloeden. Marketing services, bijvoorbeeld, waarmee we organisaties ondersteunen om hun creatieve bureaus te briefen en het creatieve werk goed te beoordelen. HR services, bijvoorbeeld, waarin we de competenties in de organisatie ontwikkelen door in-, door- en uitstroom te bevorderen vanuit het merk. Waarin assessment van individu en team de start zijn.

Het mooiste project: geen project
In de meeste gevallen ontwikkelt er zich tussen HIGHvalue en de opdrachtgever een relatie die bestendig is. Waarna we vaak op regelmatige basis samenkomen om samen naar de ontwikkelingen in de markt kijken en de strategie en de aannames ervan te herijken. Juist op deze manier komt de kracht van HIGHvalue’s grondige, klantgerichte werkwijze van een multidisciplinair team tot zijn recht.