Aldi Kookkanaal smaakt lekker of juist vies?

Schermafbeelding 2015-09-01 om 14.53.09

Goeie vraag! Aldi opent Engelstalig kookkanaal op Youtube. Goed idee voor/van Aldi?

Het Aldi merk: echte toegevoegde waarde bij een lage prijs
Iedereen met een kleine beurs of een open mind die bij Aldi shopte weet dat de winkel een verrassende shopping experience is. Met fancy merken die kwaliteitsprijzen scoren (Nespresso cups, beste koop groenten. Super, dus. Aldi bewijst dat toegevoegde waarde leveren met lage kosten echt kan.

Dit is mogelijk doordat Aldi een sterke focus heeft. Resultaat is wat telt. Hoge kwaliteit – lage prijs als mantra. Eenvoud (geen keuzestress!) als principe. Klein (uitgekiend!) assortiment. Efficiënte bedrijfsprocessen, decentrale, platte organisatiestructuur. Alles wordt zakelijk bekeken. Werkt het? Doen! Zo niet, dan niet. Aldi organiseert niet vrijblijvend: feedback bij falen is niet mals.

Aldi als innovator
Van de site: “Als ondernemer staan wij altijd open voor innovaties. Bij innovaties stellen wij ons altijd wel de vraag of het de klant voordeel biedt, of het ons als bedrijf verder brengt en bovenal of het binnen ons principe past. Na een uitgebreide test implementeren wij eventueel de vernieuwing, zodat wij ons eenvoudigweg niet bezig hoeven te houden met welke teleurstelling dan ook.” Aldi is dus een fast follower.

Digital Aldi
We hoorden al eerder van de late e-commerce plannen van de Aldi. Maar met 1,1 miljoen likes in Engeland (1,5 Asda en Tesco, 1,1 Sainsbury’s) loopt Aldi echt niet achter. Tesco en Asda hebben ongeveer 4000 abonnees op hun Youtube kanaal, dus is Aldi nog niet echt laat, lijkt het.

Genieten voor een lage prijs
Een lage prijs verdient ook toegevoegde waarde. Ook in kleding voor een lage prijs wil je je van je beste kant tonen. Kijk hoe Zeeman dat al jaren doet. Ook van voedsel voor een lage prijs wil je lekker eten. Het Aldi kookkanaal past daarbij.

Integraal organiseren is gemakkelijk


Alles wat nodig is, is één samenbindend idee, dat concreet en meetbaar ingezet kan worden in en alle functionaliteiten van de organisatie aanstuurt en verbindt. Heeft u dat idee?

Een Customer Service medewerker van BMW is anders dan die van Landrover. Net als een receptionist van het Amstel Hotel dat niet moet willen zijn van, zeg, Ibis. Bij het aannemen van mensen is in een functieprofiel naast de benodigde functionele competenties een cultuurprofiel nodig dat de benodigde persoonlijkheidscompetenties van de potentiele medewerker beschrijft. Op die manier krijgt u medewerkers die niet alleen excellent zijn in hun job, maar ook mensen die met commitment de organisatie helpen bouwen.

Een commercial, of een tweet, van Ikea is anders dan die van Leen Bakker. En die van Dior is anders dan die van Max Factor. Naast de functionele aspecten van communicatie is het nodig dat de emotie van de organisatie-identiteit doorklinkt. Op die manier wijst u niet alleen op uw product en voordelen, maar voelen klanten ook uw drijfveren aan.

Een medewerkersbijeenkomst van Red Bull is anders dan die van Coca Cola. Net als die van Nationale Nederlanden niet lijkt op die van Univé. Een geslaagde dag van verschillende organisaties zal qua sfeer fundamenteel verschillen. Een dergelijke bijeenkomst zal de samnhorigheid versterken en de focus op wat de organisatie wil bereiken verstevigd worden.

Een beautyproduct zoals foundation van Clinique is heel anders dat een van Dior. Het hart van Clinique is wetenschap, dat van Dior ligt in de mode. Clinique focust op “solutions” en SPF. Dior op “natural glow” en “prestige”. Een fiets van Trek (“tweede worden is geen optie”) is anders dan een van Gazelle (“sportief en stijlvol”). Producten en diensten krijgen vorm, worden gemaakt op basis van  een uitgangspunt. Vandaaruit wordt ontworpen, ontwikkeld, geinnoveerd. Merken met een productsrange die zo samenhangen zijn sterke merken.

Sterke merken hebben – naast sterke functionele competenties – ook in hele verschillende verschijningsvormen (in producten, medewerkersbijeenkomsten etc.) een herkenbare eigenheid. Deze eigenheid eenduidig creeeren vergt een groot begrip van het eigenheidsconcept en een uitstekende vaardigheid in het concretiseren. Ikea weet Democratisch Design ongeëvenaard seeds weer vorm te geven en waar te maken. De Rabobank zit een een moeilijke periode waarin “samen bereik je meer” beter bewezen moet worden. Vanuit deze eigenheid – noem het uw merk – organiseren is integraal organiseren.

Zin in zo’n organisatie-concept? Bel Koos Ris op 06-47314028

Innovatie


Innovatie is noodzakelijk voor elke organisatie om vooruitgang te boeken, en groei te bewerkstelligen. Innovatie komt tweeledig tot stand door ideation (nieuwe waarde / ideeën creeëren) die succesvol in de markt wordt gezet. HIGHvalue ontwikkelde een innovatiemethode, “Futurience”, die ideation nauw heeft verweven met de erop volgende – en voor succes cruciale – implementatie.

Innoveer is gefundeerd
Een idee bedenken kan iedereen. Echte problemen effectief op een nieuwe manier oplossen – innovatie – ie moeilijker. De problemen van klanten en organisatie moeten daarom goed begrepen worden. Goed onderzoek, van uw klant en uw organisatie is fundamenteel.

Innoveer gebaseerd op klantinzicht
Een probleem bedenken kan ook iedereen. Zo vaak ervaren wij discussies in organisaties over wat “de klant wil” of “de klant is”. Ons gedegen, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek geeft inzicht in de wensen en verwachtingen van de klant als het gaat om het oplossen van wat hij als probleem of taak ziet. Naast een goed fundament voor uw innovaties verlegt een dergelijk onderzoek vaak de focus van meningen naar feiten. Zo wordt een debat over problemen een dialoog over oplossingen.

Innoveer merkgedreven
Niet alle oplossingen voor de problemen van uw klanten zijn voor uw organisatie – uw merk – de juiste. De oplossing die u biedt moeten passen bij wie u bent. Uw aanbod is pas geloofwaardig en authentiek als zij voortkomt uit hoe uw organisatie in het leven staat. Uw innovaties moeten passen bij uw merk.

Innoveer uit enthousisasme
Ideation door uzelf en uw eigen mensen faciliteren wij met een methode die een scala aan stimuli biedt met een combinatie van op maat gemaakte borden en kaarten. De kaarten bevatten allerlei triggers: change drivers, verandertools, roadblocks, conventies. De borden vragen om de kaarten op verschillende manieren te gebruiken. De borden en kaarten zijn herkenbaar, stimulerend, breinkrakers,  reflectiemomentjes, vergezichten en meer.

Innoveer op allerlei manieren
We passen verschillende werkvormen toe zoals speedstorms, coffeeshops, brainstorms, tweegesprekken, open spaces, interviews, workshops, warrooms, experts, en bijzondere ontmoetingen.

Innoveer door vermogen te “boosten”
Mensen hebben speciale vermogens. Tot inleven, bijvoorbeeld: denk maar eens hoe iemand met zijn nagels over het schoolbord krast. We gebruiken in onze innovatiemethode bewust verschillende menselijke vermogens: zoals als die tot het hebben van hunches, inleven, associatie en bi-sociatie. We maken daarbij gebruik van zowel bewuste als onderbewuste vermogens.

Innoveer met “persuasive service design”
Oplossingen zijn zelden enkelvoudig of statisch. De meeste business concepten moeten worden uitgewerkt in een service design, dat werkt met behulp van persuasieve technieken.

Innoveer concreet haalbaar
Ons innovatieproces leidt tot veel doelgerichte, haalbare business concepten. We beloven er tien, maar meestal zijn het er veel meer.

Implementeren die innovatie!
Zoals gezegd, in onze aanpak is de ideation nauw verweven met de erop volgende – en voor succes cruciale – implementatie. Om het management te committeren spreken we a priori af aan welke criteria innovaties moeten voldoen en welk budget er voor dergelijke innovaties beschikbaar is. Nog voor de innovaties daadwerkelijk gemaakt zijn. Om innovaties praktisch te borgen betrekken wij de ervaren, vaak conservatieve krachten van een organisatie vanaf het begin in het proces.We staan constructieve kritiek toe in onze brainstorms, in combinatie met doorbouwen: gegenereerde ideeën beter maken.

Onze innovatie is teamwork
Een goed business concept wordt het beste snel geimplementeerd door een gecommitteerd team. De innovaties worden daarom zo snel mogelijk in/door kleine teams in een iteratief, agile proces steeds verder gebracht.

Innoveer door te doen
Naast voorbereiding en afrondende activiteiten innoveren we in drie middagen in een week met een kleine groep enthousiastelingen (zowel ervaren als onbevangen) minimaal tien haalbare innovaties.

Zin in? Bel Koos Ris op 06-47314028.

Strategie in perspectief

Merk-gedreven business strategie
De strategie van een organisatie geeft richting aan de organisatieactiviteiten en -ontwikkeling. Het gaat om de doelstellingen van de organisatie aan, de manier waarop zij deze wil gaan bereiken en hoe de beschikbare middelen (financieel en anderszins) worden verdeeld.
De organisatiestrategie moet er voor zorgen dat de organisatie succesvol in haar omgeving gedijt, door daarin een unique en waardevolle positie in te nemen. De strategie is de basis waarop gedetailleerdere beleidsplannen voor de verschillende bedrijfsactiviteiten worden gemaakt.
De strategie bevat o.a. het domein “what business are we in”, de propositie en de waarde ervan voor de klant, het business model, de kern competenties, het onderscheidend vermogen, het duurzaam concurrentievoordeel, de lange- en korte termijn doelstellingen. Een strategie tot uitvoering brengen vergt inzet, commitment. Echt engagement is nodig, van klant en medewerker. Een strategie die alleen logisch is, en effectief en efficient tot doelstellingen leidt is onvoldoende. Om succes te organiseren is ook affectiviteit nodig. Strategie moet motiveren, mensen in beweging zetten, ráken. Engagerende strategie heeft de emotie. Merken zijn emotie. Branding is daarom ook integraal onderdeel van strategie. Merk-gedreven business strategie, dus.

Marketing strategie
Marketing strategie is een uitwerking van de organisatiestrategie in de bedrijfsactiviteit marketing. Marketing strategie geeft richting aan de marketing van de organisatie en moet ervoor zorgen dat de impact van de organisatie in de vorm van afzet van producten en diensten zal groeien (kwalitatief en/of kwantitatief) door zo goed mogelijk te voorzien in de behoeften van mensen. Het gaat erom de klant op zijn wenken te bedienen en het aanbod van de de organisatie aan de man te brengen. Marketing combineert luisteren en verleiden.

Traditioneel bevat Marketing strategie de uitgangspunten voor (innovaties in) het product/diensten aanbod, de communicatie met (potentiële) klanten, de distributie en prijzen.
In het digitale tijdperk willen klanten meer dan ooit een logische, consistente, multi channel en samenhangende ervaring en organisaties willen die daarom ook bieden. Daarom bevat marketing strategie ook uitgangspunten om het contact tussen klant en organisatie op elke moment en elke plaats (inclusief online) te integreren. De methoden die daartoe vooral ten dienste staan zijn de Human Journey mapping, de multi channel strategie, het category management en external branding.

“Normaal” HIGHvalue traject

Wat is normaal?
Vaak vragen mensen hoe een normaal HIGHvalue traject verloopt. Een moeilijke vraag voor een bedrijf dat vooral steeds problemen integraal, multidisciplinair en met maatwerk wil oplossen.

Altijd connectivity: inzicht in mensen
Een goed project is gebouwd op een sterk fundament. Daarom: in al onze projecten doen onderzoeken we klanten, medewerkers, directies. Op zoek naar inzicht. Klantinzicht, natuurlijk, maar ook inzicht in problemen en oplossingen. In functionaliteit, en in emotie.  Onze ervaring met allerlei vormen van onderzoek (bijv. marktsegmentatie, merkchecks, NPS en multichannelonderzoek, maar ook Ronde Tafelgesprekken en Klantarena’s) stelt ons in staat een goede onderzoeksonderbouwing te ontwerpen en uit te voeren.

Altijd desk research: sterk fundament van inzicht
Een goed project is gebouwd op een sterk fundament. Daarom: altijd zoeken we relevante wetenschappelijke publicaties. Op zoek naar extern gerichte inzichten:  Natuurlijk ook klant-inzichten, maar ook over change drivers, trends en ontwikkelingen.  En op zoek naar intern gerichte inzichten: cultuur, ambities, competenties.

Altijd de combinatie van outside-in en inside-out: “big idea”
Merkstrategie is “normale” strategie met emotie. Motiverende strategie. Engagerende strategie. Overtuigende strategie. Verkopende strategie. Door afwisselend van klant naar organisatie en andersom te kijken komt de merkstrategie tot stand: een visie op de markt, missie (de brandpurpose: why!), organisatie-cultuur en merkidentiteit komen samen in strategieën en monden uit in concrete producten en diensten.

Altijd maatwerk: mensenwerk
Iedere organisatie is anders, met andere klanten en andere medewerkers en directies. De toe te passen werkvormen variëren ook. Onze ervaring van de afgelopen jaren hebben tot een arsenaal van vormen geleid, waarnaast we elke keer weer leren en vernieuwen in onze aanpak. Het betrekken van klanten en de interne organisatie – in wat voor vorm dan ook – is van cruciaal belang voor het succes van de strategie.

Altijd iets gaan dóen: concreet maken
Onderzoek, strategie, of merk zijn zonder waarde wanneer ze niet in de praktijk worden gebracht. Daarom heeft HIGHvalue een groot aanbod om de merkstrategie concreet voor klanten en medewerkers te maken. Product/service ontwikkeling, bijvoorbeeld, waarmee we nieuwe producten of diensten (vanuit het merk/klant/onderzoek) ontwikkelen. In zo’n project gaat het om ideation (ideeën ontwikkelen) en excellente implementatie. Human journeys, bijvoorbeeld, waarbij we klantgerichtheid echt in praktijk brengen door de dienstverlening niet te optimaliseren maar te innoveren. Internal branding, bijvoorbeeld, waarbij we via workshops en ervaringsevenementen gamification inzetten om gedrag heel direct te beïnvloeden. Marketing services, bijvoorbeeld, waarmee we organisaties ondersteunen om hun creatieve bureaus te briefen en het creatieve werk goed te beoordelen. HR services, bijvoorbeeld, waarin we de competenties in de organisatie ontwikkelen door in-, door- en uitstroom te bevorderen vanuit het merk. Waarin assessment van individu en team de start zijn.

Het mooiste project: geen project
In de meeste gevallen ontwikkelt er zich tussen HIGHvalue en de opdrachtgever een relatie die bestendig is. Waarna we vaak op regelmatige basis samenkomen om samen naar de ontwikkelingen in de markt kijken en de strategie en de aannames ervan te herijken. Juist op deze manier komt de kracht van HIGHvalue’s grondige, klantgerichte werkwijze van een multidisciplinair team tot zijn recht.